Nyt fra kontoret - barselsvikar

Line Kjær Røge er fra januar mdr. gået på barsel. Derfor er der kommet et nyt ansigt på kontoret, Jette Skou-Bruun. Jette har tidligere haft sin gang på havnen, da hun har været ansat i det gamle Hanstholm Havneforum, og senest været en del af Thy Erhvervsforum.  Velkommen til Jette.