CORONAVIRUS


Regeringens beslutning om at iværksætte handlinger, hvis formål er at stoppe spredningen af Corona-virus i Danmark, har desværre også konsekvenser for Hanstholm Havn.
Med udgangspunkt i beslutningen om at alle offentlige ansatte i ikke kritiske funktioner sendes hjem i 2 uger er der per d.d. besluttet at gøre følgende tiltag som vil omfatte Hanstholm Havns administration og servicegård:

  • Havnevagten vil uændret være bemandet med en havneassistent 24 timer i døgnet og som kan kontaktes på vagttelefon +45 96 55 07 13
  • Havnens lodsfunktion betragtes som en kritisk funktion og vil kunne rekvireres såfremt en situation ved anløb eller afgang fra havnen vurderes at måtte kræve en sådan assistance fra havnens side.
  • Servicegården vil indenfor normal arbejdstid være bemandet med 1 terminalmedarbejder, hvis opgaver vil være koncentreret omkring de mest kritiske serviceopgaver herunder håndtering af affald fra skibe der anløber havnen.
  • Havneadministrationen er sendt hjem i forløbelig 2 uger, og vil i begrænset omfang kunne arbejde hjemmefra, såfremt den enkelte ansattes personlige situation tillader det.

Vore maritime vagter er en særlig udsat gruppe, som ikke umiddelbart kan erstattes ved en karantæne eller udbrud af sygdommen, og derfor vil der blive taget forskellige forholdsregler, såsom minimal fysisk kontakt det næste stykke tid.

De alvorlige skridt i forhold til at begrænse spredning af Corona-virus, vil uden tvivl og på mange områder komme til at påvirke havnens aktører over den kommende tid. Vi opfordrer naturligvis til, at man hjælper hinanden, og melder ind til havnevagten ift. operationer på havnen som kræver action her og nu, således vi i videst muligt omfang kan opretholde en åben havn for skibe som anløber havnen.

Hanstholm Havn opfordrer alle til at medvirke til at begrænse udbredelsen af Corona-virus og følge myndighedernes daglige opdateringer.