Nyt om arbejdet med baglandsarealet samt krydset ved Kai Lindbergs Gade og Nordre Strandvej

Udlægningen af asfalt i krydset er nu færdigt og derfor fjernes lysreguleringen midlertidigt. Lysreguleringen vil blive genetableret senere, når der udlægges slidlag.


På baglandsarealet, bliver der i øjeblikket støbt kantsten langs adgangsvejen og sideløbende er Aarsleff i gang med kajgadens installationer (lys, strøm, vand og oliebrønde).

Sidebillede asfalt1

 

Sidebillede asfalt2