Pressemeddelelse, 25. maj 2023

Trods underskud fastholder Hanstholm Havn sin position med fisk for over 1 milliard kroner

Hanstholm Havn ser tilbage på et år, hvor afskeden med 2022 også var et møde med en ny virkelighed som kommunal havn efter mange års selvstyre. Omorganiseringen sker efter gennemførelse af den større havneudvidelse, der foreløbigt ikke har tilført havnen det nødvendige aktivitetsniveau. Mere positivt kan Hanstholm Havn se tilbage på endnu et år, hvor værdien af fisk runder en milliard og booster troen på fremtiden.

Den nu fratrådte bestyrelse for Hanstholm Havn var i slutningen af april samlet for at godkende havnens årsregnskab for 2022. Det var samtidig den sidste opgave for de syv bestyrelsesmedlemmer, der per procedure fratrådte i forbindelse med Thisted Kommunes overtagelse af havnen per 1. januar 2023. Scenariet om en kommunal Hanstholm Havn blev virkelighed efter havnebestyrelse valgte at anbefale selvstyrehavnens ejer, Thisted Kommune, at gennemføre transformationen:

- Det stod hurtigt klart for bestyrelsen, at den økonomiske situation i havnen var meget udfordret. I lyset heraf måtte bestyrelsen anbefale, at Thisted Kommune måtte overtage Hanstholm Havn som en kommunal havn, fortæller Michael Svane der tiltrådte som formand for Hanstholm Havns bestyrelse i maj 2022.

Et år med høje fiskepriser
Årsregnskabet for Hanstholm Havn viser et realiseret underskud på -13,7 mio. kr., hvilket dog er knap fire millioner lavere end i 2021. Fremgangen er blandt andet udtryk for, at havnens udgifter er holdt på et minimum – kombineret med gode afregningspriser på konsumfisk i et år, hvor udfordringer og usikkerheder har præget fiskeribranchen som følge af Brexit, kvotereduktioner, stigende brændstofpriser mv.

Mængden af konsumfisk landet i Hanstholm Havn nåede i 2022 samme niveau som i 2021 – dog med en lille fremgang til i alt 26.274 ton. Årets afregningspriserne har dog været så høje, at de har resulterer i en værdifremgang på hele 17 procent, fra 526 mio. kr. til 615 mio. kr. og en omsætningsrekord for Hanstholm Fiskeauktion, der udover fisk landet i havnen også får tilført en større mængde fisk med lastbil fra Norge.

Mængden af industrifisk landet i Hanstholm Havn er fra 2021 til 2022 faldet med hele 60 procent – fra 85.339 ton til 35.055 ton. Nedgangen står dog mål med havnens forventning og må ses som en naturlig konsekvens af, at forædling af industrifisk er flyttet til andre havne. Alligevel runder værdien af fisk håndteret på Hanstholm Havn endnu en gang en milliard kroner med fisk for i alt 1,03 mia. kr.

Fremtiden er mere end fisk
Hanstholm Havn sætter et betydeligt aftryk i Thisted Kommune. Ifølge en oplandsanalyse fra 2017 står havnen for en tiendedel af alle arbejdspladser i kommunen, svarende til godt 2300 jobs. Langt de fleste stillinger er inden for fiskeri – et afgørende aktivitetsben for Hanstholm Havn, som dog har brug for flere aktiviteter, der kan supplere fiskeriet og fremtidssikre havnen. Her er blikket især rettet mod potentialer inden for godshåndtering og grøn omstilling, hvor de udbyggede rammer skaber gode muligheder.

Hanstholm Havn håndterede sidste år 20 procent mindre gods end i 2021, hvilket bragte mængden fra 453.145 til 363.600 ton med søral, sten, sand og grus som hovedtyngde. Fremover forventer havnen dog at se en stigning i mængden af gods, da det norske rederi Egil Ulvan siden starten af 2023 har sejlet fiskefoder til Norge på ugentlig basis, ligesom der pågår et målrettet arbejde for at tiltrække mere.

Vendes blikket mod grøn omstilling, arbejder Thy Mors Energi aktuelt på et projekt om opførelse af seks vindmøller på havnens arealer, alt imens der ses gode forretningsmuligheder i potentielle projekter for havvindmøller og CO2-lagring i havområder nær havnen.

Stor tro på havnens fremtid
Spørger man borgmester i Thisted Kommune, Niels Jørgen Pedersen, er det netop kombinationen af fiskeri, gods og grøn energi, der skal bane vejen for Hanstholm Havns fortsatte udvikling:

- Det er ingen tvivl om, at fiskeriet står i en svær tid, men heldigvis ser vi allerede effekten af hævede kvoter, der bringer mere fisk gennem den samlede værdikæde. Og selvom det er en kendsgerning, at fiskeriet fremover ikke kan bære Hanstholm Havn alene, har erhvervet en stor betydning – både når vi konkret taler indkomster til havnen, men også set i forhold til parametre som arbejdspladser og eksport af fisk, fortæller borgmester Niels Jørgen Pedersen og fortsætter:

- Jeg har en stor tro på Hanstholm Havns potentiale. De udbyggede rammer og den gunstige placering mod Nordsøen er en konkret forudsætning for at tiltrække mere aktivitet. Som samfund skal vi generelt have mere gods ud på de grønnere 'blå veje', og her er Hanstholm Havn klar til at tage imod mere gods til både nord- og sydgående markeder. Og så ser vi forhåbentlig frem mod realisering af energiprojekter, som kan give Hanstholm Havn en rolle som blandt andet servicehavn for nærliggende havvindmølleparker.

 

For yderligere information, kontakt venligst: