Nyheder

Nyt demonstrationsanlæg for bølgeenergi skal fra efteråret teste ved Hanstholm

DanWEC har indgået aftale med virksomheden Exowave ApS, der senere på året vil etablere sit første demonstrationsanlæg til test på havbunden ud for Hanstholm.

Havneadministration flyttet

Hanstholm Havn er rykket fra Auktionsgade til Trafikhavnsgade.

Effektiv gulvvaskemaskine i aktion på auktionen

I sidste uge ankom en ny gulvvaskemaskine til fiskeauktionen – en maskine, som yder effektiv rengøring og derfor forventer at kunne reducere vandforbruget ved rengøring i havnens auktionshaller.

Info-boxe tages ned fra udstillingsplads - for brug i nye sammenhænge

Parallelt med havneudvidelsen har fire info-boxe på udkigspladsen ved Kystvejen mellem havn og by de senere år formidlet havnen, havneudvidelsen, fiskeriet og livet ved Hanstholm. Nu tages boxene ned for at tjene andre formål, hvor to af info-boxene planlægges placeret på havnen i relation til første fase af et Showroom for fiskeri.

'Arbejdshavn' gøres klar til nye opgaver

Havneudvidelsen er færdig, og nu skal området på 30.000 m2 bag vestmolen gøres klar til andre formål.

BREXIT: Ny fiskeriaftale får store konsekvenser i Hanstholm

EU og Storbritannien er langt om længe blevet enige om en fiskeriaftale, der trådte i kraft fra den 1. januar 2021. Aftalen har store konsekvenser for fiskeriet i Hanstholm, som nu har brug for hjælp og opbakning.

Hanstholm Havn og by i fælles aktion for 4 store udviklingsprojekter

Et Fiskeriets Hus, et Showroom for Fiskeriet, nye tanker om Kai Lindbergs Gade og et kunstprojekt sammen med Statens Kunstfond er de fire store udviklingsbolde, som en ny styregruppe jonglerer med og vil realisere i de kommende år.

Thy går forrest for at reducere CO2-udledningen med unik klimaalliance

Adskillige aktører i Thy har underskrevet en aftale, der forpligtiger dem til at samarbejde om at finde grønne løsninger, der gør det muligt for Thy at leve op til ambitiøse klimamål.

Hanstholm Havn styrker organisationen til vækst

Hanstholm Havn ansætter nu en ny salgschef og opretter en stilling som kombineret driftschef og vicedirektør. Styrkelsen af organisationen sker som led i den vækstfase, som havnen nu har påbegyndt.

Hanstholm Havn søsætter ambitiøs vækstplan

Hanstholm Havn påbegynder nu en ny vækstfase. Den store havneudvidelse er færdiggjort til aftalt tid og budget, og nu skal en vækstplan til et tocifret millionbeløb sikre, at Hanstholm Havn bliver Danmarks førende havn inden for handel, bearbejdning og opdræt af fisk samt Europas grønneste, CO2-neutrale fiskerihavn.

Arbejdet på vores nye logistik område

Arbejdet med vores nye logistik områder forløber planmæssigt og man er nu i fuld gang med teknik delen. 

 

Besked vedr. nyt afregningssystem til kajstandere

Hanstholm Havn har den seneste tid fået opgraderet kajstanderne til udlevering af el og vand til fartøjer. I den forbindelse skiftes der også afregningssystem.

Eltavle ved jollelauget udskiftes - UDSAT en dag

Torsdag den 20/8 udskiftes eltavlen ved jollelaget. Udskiftningen forventes at tage hele dagen, og vil betyde at der ikke er strøm i området.

Direktørskifte i Hanstholm Havn på vej

Hanstholm Havn går i sensommeren ind i en ny vækstfase efter færdiggørelsen af den 600 millioner kroner store havneudvidelse. Derfor har Hanstholm Havns direktør gennem de seneste fire år, Niels Clemensen besluttet at fratræde sin stilling. Han erstattes midlertidigt af Nils Skeby, der forventes at tiltræde som havnedirektør den 25. august 2020 efter Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommunes endelige godkendelse.

Nedbrydning af sænkekasser og etablering af vanddybde

De kommende 3-4 uger arbejdes der med nedbrydning af sænkekasser og etablering af vanddybde i indsejlingen og forhavnen.

Debut som krydstogthavn udskudt til 2021 pga. Covid-19

Krydstogtskibene Berlin og Le Bellot der havde meldt deres ankomst henholdsvis den 14. juli og den 2. september har desværre begge aflyst pga. coronakrisen

Nye forretningsbetingelser pr. 1. juli 2020

Hanstholm Havns forretningsbetingelser er blevet opdateret - de nye betingelser er gældende fra den 1. juli 2020.

Danfish International – en messe med voksende betydning for den maritime branche

North Sea Yard og Hanstholm Skibssmedie fortæller om hvordan Fiskerimessen Danfish International har en voksende betydning for den maritime branche, og hvad de fik ud af deres deltagelse sidste år.

Resultat år 2019

Hanstholm Havn hev fisk til havnen for 1,1 milliarder kroner i 2019. Det er rekord, og havnen befæster dermed sin position som Danmarks største konsumfiskerihavn. Nu ser havnen ind i næste vækstfase, hvor den store havneudvidelse til en samlet værdi af godt 600 millioner kroner forventes afsluttet til august.

Kryds ved Kai Lindbergs Gade og Nordre Strandvej færdig

Krydset ved Kai Lindbergs Gade og Nordre Strandvej er igen åben for trafik

OBS: Lukning af kaj 17

Tirsdag og onsdag i uge 14 lukkes kaj 17 i forbindelse med asfaltering ved den nye auktionshal.

Nyt om arbejdet med baglandsarealet samt krydset ved Kai Lindbergs Gade og Nordre Strandvej

Krydset ved Kai Lindbergs Gade og Nordre Strandvej åbnes igen midlertidigt

Ændring af helleanlæg på Kai Lindbergs Gade

Mandag d. 16/3 etableres der signalanlæg på Kai Lindbergs Gade ved Nordre Strandvej

CORONAVIRUS

Regeringens beslutning om at iværksætte handlinger, hvis formål er at stoppe spredningen af Corona-virus i Danmark, har desværre også konsekvenser for Hanstholm Havn.

Havneindvielse den 31. august 2020 - med besøg fra H.M. Dronning Margrethe

Det 3 år lange anlægsprojekt med havneudvidelsen nærmer sig sin færdiggørelse. Det skal markeres med en indvielse og fejring. Datoen bliver den 31/8 2020

Nyt fra kontoret – barselsvikar

Line Kjær Røge er fra januar mdr. gået på barsel. Derfor er der kommet et nyt ansigt på kontoret, Jette Skou-Bruun

Rejsegilde på den nye køleauktionshal

Torsdag den 20/2 2020 blev der afholdt rejsegilde på den nye køleauktionshal, med et flot fremmøde fra håndværkerne samt hallens brugere.

Stillingsopslag: Controller til Hanstholm Havn

Som controller kommer du til at arbejde med både økonomistyring og budgetopfølgning på projektøkonomi, likviditetsbudgettering, implementering af nye og mere tidssvarende systemer samt de almindelige dagligdagsopgaver; herunder bl.a. momsafregning samt afregning af strøm til havnens kunder og brugere.

Højvande mandag den 17-02-20

Mandag den 17/2 bliver det igen højvandet - ca. 1,32 m over normal vandstand. 

Hendes Majestæt Dronningen besøger Thisted Kommune

Mandag den 31. august 2020 lægger Kongeskibet Dannebrog til kaj i Hanstholm Havn, når H.M. Dronningen besøger Thisted Kommune som en del af Dronningens sommertogt.

Nordre Strandvej spærres

Vi gør opmærksom på, at vejen ind til Nordre Strandvej fra Kai Lindbergs Gade vil være spærret fra søndag den 2/2 til og med den 27/3

Coastergade delvis spærret d. 16/1 2020

Vi gør opmærksom på, at Coastergade delvis vil være spærret for gennemkørende trafik, da der støbes gulv i den nye køleaktionshal og der vil kører betonbiler langs kaj 17 det meste af dagen.

Tegningsmateriale: Oversigt over udbygningen af havnens køleauktionsfaciliteter

Udbygningen af havnens køleauktionsfaciliteter tilfører en ny hal, der forbinder eksisterende auktionshal 1 og 4. Yderligere tilføjes fem nye logistiksluser.

 

Information til fødevarevirksomheder m.fl. på Hanstholm Havn: Varslingsliste i tilfælde af vandforurening

Skulle uheldet være ude, og der sker forurening af vandet på havnen, er det vigtigt, at Thisted Vand hurtigt kan komme i kontakt med de berørte virksomheder.

Køleauktionsbyggeri rejser sig med store byggeelementer

Udbygningen af havnens køleauktionsfaciliteter, der tilfører en ny hal og nye logistiksluser, er godt undervejs. Store elementer er ved at blive rejst, og arbejdet er nu nået så langt, at vægge til den nye auktionshal går på tværs af Auktionsgade, som siden projektets start har været spærret for gennemkørsel.

Lys på molehovedet

Som billedet - trods gråvejr og tåge - viser, er der nu installeret grønt lys på molehovedet.

Mølletransport fra Hanstholm Havn

Sådan så det ud, da to store møllekomponenter i morges, mandag den 25. november, lidt efter klokken 8.30 bevægede sig igennem Hanstholm Havn på første del af ruten mod Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild.

Coastergade spærret fra på mandag den 25. november (i uge 48 og 49)

Vi gør opmærksom på, at Coastergade vil være spærret for gennemkørende trafik i uge 48 og 49 grundet montering af elementer i forbindelse med udbygning af havnens køleauktionsfaciliteter. Al trafik til kaj 18/81 samt til Claus Sørensens frysehus kommer i denne periode derfor til at foregå langs kaj 41 (klik for billede).

Første godshåndtering via kommende multiterminal

I dag, torsdag den 21. november, er fragtskibet »PEAK BORDEAUX« ankommet til Hanstholm Havn med store vindmøllekomponenter, som vil blive losset ved den såkaldte "arbejdshavn", der efter endt havneudvidelse har til formål at tjene som multiterminal.

Velkommen til Lars Raben, der er ny maritim chef hos Hanstholm Havn

Byd velkommen til Lars Raben, der i går, mandag den 18. november, tiltrådte som ny maritim chef hos Hanstholm Havn.

Ny aftale sikrer oprensning af større område og øgede dybder i Hanstholm Havn

Kystdirektoratet og Hanstholm Havn har netop indgået en aftale om, at Kystdirektoratet fremadrettet påtager sig forpligtigelsen til at fjerne en større oprensningsmængde i havnen i forbindelse med, at havnen er blevet udvidet. Oprensningen skal sikre, at tilsanding ikke spænder ben for, at store skibe kan anløbe havnen.

Coastergade spærret i uge 48 og 49

I uge 48 og 49 vil Coastergade være spærret for gennemkørende trafik grundet montering af elementer i forbindelse med udbygning af havnens køleauktionsfaciliteter. Al trafik til kaj 18/81 samt til Claus Sørensens frysehus kommer i denne periode derfor til at foregå langs kaj 41 (klik for billede).

Håndtering af fiskeredskaber på trailerpladsen ved Kai Lindbergs Gade nr. 200

Fiskeredskaber kan blive henlagt på trailerpladsen efter aftale med havnevagten i op til 14 dage i de afmærkede båse 1-8. De første 14 dage er gebyrfrie. Klik på artiklen for gældende regler.

Store vindmøllekomponenter kræver godt vejr og god koordinering

I går, tirsdag den 29. oktober, anløb specialskibet ROTRA MARE med dele til en ny Siemens-testmølle til Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild - det første af en række anløb med store vindmøllekomponenter, som vil finde sted i Hanstholm Havn over den kommende tid, og som alle kræver godt vejr

Flytning af bøje

Vær opmærksom på, at ved besejling af havnen har man flyttet den mellemste af de 3 grønne bøjer nærmere det nye molehovede; 20 meter længere imod vest.

Ses vi på DanFish-messen i denne uge?

DanFish International 2019 er et internationalt forum, hvor producenter og andre leverandører til fiskerisektoren kan møde kunder fra hele verden. Hanstholm Havn ser frem til at deltage på en stor fællesstand sammen med en lang række lokale virksomheder.

Kystdirektoratet renoverer blivende del af den gamle østmole

Hanstholm Havns gamle ydermoler er ejet af Kystdirektoratet, som netop har igangsat en renovering af det blivende stykke af havnens gamle østmole, som den nye stenkastningsmole er forbundet til.

Opdatering på havneudvidelsen: Godt vejr og fremadskridende arbejde hen over sommeren 2019

Et kig ud over havnen tegner et tydeligt billede af, at udvidelsen af Hanstholm Havn nu er nået så langt, at den nye havn i store træk synes opbygget. Sommervejret har skabt gode arbejdsforhold, og mange materialeleverancer er sejlet i havn. Med et højt aktivitetsniveau på byggepladsen er Per Aarsleff A/S og deres underleverandører derfor nået langt med det store udvidelsesarbejde i sommersæsonen 2019.

Stillingsopslag: Maritim Leder hos Hanstholm Havn

Som Maritim Leder hos Hanstholm Havn får du en nøglerolle i at understøtte havnens vækst og det medfølgende voksende aktivitetsniveau. Du er samtidig en dygtig leder, der kan sætte retningen for afdelingen og højne serviceniveauet for kunderne.

Hanstholm Havn har indgået 10-årig koncessionsaftale med Nordic Marine Oil A/S vedrørende drift af tankanlæg

Per 1. november træder en 10-årig koncessionsaftale vedrørende Hanstholm Havns tankanlæg i kraft, når olieforsyningsselskabet Nordic Marine Oil A/S overtager drift og vedligehold af tankanlægget, der lagrer gasolie til forsyning af fartøjer i havnen.

Anden og sidste portion ral til molehovedet

Natten til i dag, fredag den 12. juli, anløb fartøjet »Spauwer« for at losse de resterende 5.500 kubikmeter ral i molehovedet - en fortsættelse af første losning foretaget af »Scelveringhe«, der natten til i går, den 11. juli, leverede 4.000 kubikmeter. Dermed er molehovedet nu fyldt med i alt 9.500 kubikmeter ral.

Molehoved fyldt med første portion ral

I går ved midnatstid, onsdag den 10. juli, anløb fartøjet »Scelveringhe« med første portion ral til opfyldning af vestmolens molehoved, der siden installationen i Hanstholm Havn tirsdag den 25. juni har været fyldt med vand.

Opfyldning af molehoved torsdag og fredag

Tirsdag den 25. juni blev molehovedet til Hanstholm Havns nye vestmole installeret på dens rette position og fyldt med vand. Nu er næste skridt at skifte vandet i det 22 gange 39 meter store molehoved ud med ral for varig opfyldning, hvilket ventes at ske fra natten til torsdag den 11. juli.

Pressemeddelelse udsendt 6. juli: Søsætning af nye projekter skal realisere havnens vision

Hanstholm Havn har på et borgermøde i dag præsenteret en række projekter, der sammen med havneudvidelsen har til formål at realisere havnens vision om at blive Europas førende konsumfiskerihavn. Havneudvidelsen forventes at kunne indvies minimum et halvt år før planlagt, og i dag blev første spadestik taget til nye køleauktionsfaciliteter og projektidé om opførelse af et nyt beddingsanlæg for styrkede serviceforhold fremlagt.

Pressemeddelelse udsendt 6. juli: Hanstholm havn vil være CO2-neutral

Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi har sat fælles retning for udvikling af et vedvarende energiprojekt, der skal gøre Hanstholm Havn CO2-neutral. Ambitionen er på sigt er at gøre Hanstholm Havn selvforsynende med energi.

På lørdag den 6. juli: Hanstholm Havn og Aarsleff inviterer til borgermøde og åben byggeplads/rejsegilde

Hanstholm Havn inviterer til borgermøde på Hotel Hanstholm, og entreprenørselskab Per Aarsleff A/S byder indenfor på byggepladsen til en fejring af den fremadskridende arbejde - et rejsegilde for havneudvidelsen.

Molehoved på rette position

Det store molehoved ligger nu, hvor det skal. Installationen af molehovedet blev igangsat i dag tidlig morgen, tirsdag den 25. juni, og ved middagstid var det på sin rette position.

Hanstholm Havn lukket i cirka et døgn fra kl. 04:00 i nat - natten til tirsdag den 25. juni

Vi gør opmærksom på, at Hanstholm Havn i forbindelse med installation af det store molehoved, som netop nu er vej mod Hanstholm, vil være lukket for al trafik ind og ud i op mod et døgn. Lukningen starter klokken 04 i nat (natten til tirsdag), og der vil være begrænset trafik fra klokken 03.30.

Molehoved nærmer sig Hanstholm

Sidste etape af ruten mod Hanstholm er nu undervejs. Turen går godt, og der er forventning om, at molehovedet vil kunne ses ud for Hanstholm sidst på eftermiddagen i dag, mandag. Dernæst vil installation af molehovedet finde sted, hvilket forventes at blive igangsat inden for det næste døgn.

Molehoved nærmer sig Frederikshavn

Siden afgang fra Świnoujście tirsdag aften den 18. juni, befinder molehovedet sig nu nær Frederikshavn, hvor der er udsigt til anløb i dag fredag, tidligt på eftermiddagen. Turen fra Polen er indtil videre gået godt, og er vejret fortsat med og alt går planmæssigt, kan der være håb om anløb i Hanstholm Havn på tirsdag, den 25. juni.

6. juli: Hanstholm Havn og Aarsleff inviterer til borgermøde og åben byggeplads/rejsegilde

Hanstholm Havn inviterer til borgermøde på Hotel Hanstholm, og entreprenørselskab Per Aarsleff A/S byder indenfor på byggepladsen til en fejring af den fremadskridende arbejde - et rejsegilde for havneudvidelsen.

Molehoved på vej til Danmark

Ombord på prammen »Carrier 16« sejlede det store molehoved til Hanstholm Havns nye vestmole i går aftes, den 18. juni, fra Świnoujście kl. 19.30 på en rolig og fin sommeraften.

Molehoved: Afgang planlagt og forventet dags dato - den 18. juni

Det store molehoved ventes at gå fra Świnoujście i dag, tirsdag den 18. juni klokken 18. Når det sker, starten bugseringen mod Hanstholm, hvor det rette vejrvindue er afgørende for, hvornår det sidste slæb på ruten - fra Skagen til Hanstholm - vil finde sted.

Molehoved: Sidste støbning og foreløbig plan for afgang

Den sidste støbning på det store molehoved til Hanstholm Havn er planlagt til at ske i dag, fredag den 14. juni, over middag. Herefter er molehovedet støbt færdigt, og bugseringen fra Świnoujście til Hanstholm ventes foreløbigt påbegyndt tirsdag den 18. juni.

Info-Box: Dørene er nu slået op til en samlet udstilling

Alle fire Info-Boxe på Kystvejen 1B står nu klar med information om havnen, havneudvidelse, fiskeriet, byen og de mange spændende steder ved Hanstholm. Kig forbi og bliv klogere på, hvad der sker på og omkring havnen.

Farvel til gammel terminalbygning - nedrivning med midlertidig vejspærring

Arbejdet med at fjerne havnens gamle færgeterminalbygning er nu påbegyndt, og området omkring bygningen vil blive spærret forud for den egentlige nedbrydning, som ventes at ske fra torsdag/fredag i denne uge (d. 6. og 7. juni).

Information til fødevarevirksomheder m.fl. på Hanstholm Havn: Varslingsliste i tilfælde af vandforurening

Skulle uheldet være ude, og der sker forurening af vandet på havnen, er det vigtigt, at Thisted Vand hurtigt kan komme i kontakt med de berørte virksomheder.

Hanstholm Havn sætter fokus på affald for bedre håndtering og genanvendelse

Hanstholm Havn har de senere år arbejdet mod optimeret håndtering af det affald, som skibene har med i land, hvor seneste tiltag er en beholder målrettet miljøaffald. Samtidig deltager Hanstholm Havn i et fælles projekt med andre nord- og vestjyske havne om håndtering af havaffald for bedre genanvendelse og øget bæredygtighed.

Hanstholm Havn og Aarsleff inviterer til: Borgermøde og åben byggeplads/rejsegilde

Lørdag d. 6. juli kl. 10 inviterer Hanstholm Havn og entreprenør Per Aarsleff A/S til borgermøde og følgende inden for på byggepladsen til en fejring af det fremadskridende arbejde, som nu skaber en tydelig fornemmelse af den "nye" Hanstholm Havn.

Havneudvidelse: Status på projektet - maj 2019

Udvidelsesarbejdet skrider godt frem og er nu nået så langt, at omfanget af Hanstholm Havn 'version 2.0' fornemmes tydeligt. Læs her, hvad der sker netop nu, og hvordan det vil forløbe, når det store molehoved til havnes nye vestmole ankommer.

Fibigers Gade: Vigepligtsforhold ændret

Vi gør hermed opmærksom på, at vigepligtsforholdene på Fibigers Gade (7730 Hanstholm) er ændret af hensyn til færdselssikkerhed samt som følge af et brugerønske. Fibigers Gade har hidtil været gennemgående, men fremover er der ubetinget vigepligt i samtlige kryds på Fibigers Gade.

Ny film om havneudvidelsen

Vi er nu klar med episode 7 i vores filmrække om udvidelsen af Hanstholm Havn. Se med og hør entrepriseleder v. Per Aarsleff A/S, Dres Overgård, fortælle om det aktuelle arbejde, som blandt andet tæller etablering af det store baglandsareal øst, spunssætning til ny kaj og opførelse af havnens nye vestmole.

Til orientering for skibe: To midlertidige bøjer uden lys nordøst for havnen

Vi gør opmærksom på, at der er udlagt to midlertidige bøjer (uden lys) cirka 1 sømil fra Hanstholn Havn på positionerne 057° 09.361' N 008° 35.720' E og 057° 08.852' N 008° 36.108' E.

Pressemeddelelse: Krydstogtskibe gæster Thy i 2020 og 2021

Hanstholm Havn kommer på listen over danske krydstogtdestinationer, når to store skibe sætter kurs mod Danmarks største vildmark og stribevis af oplevelser i Thy. Krydstogtturismen i Danmark er stigende, og med unikke lokale varemærker som Nationalpark Thy og »Cold Hawaii«, er interessen nu også rettet mod Thy, hvor den nye havn i Hanstholm skaber mulighed for anløb af de store krydstogtskibe.

Pressemeddelelse: Endnu et år med fisk for over en milliard kroner og god vind i sejlene

Hanstholm Havn har i 2018 atter cementeret sin position som Danmarks største konsumfiskerihavn med fisk for 1,02 milliarder kroner. Sideløbende med de mange landinger har det store udvidelsesarbejde rundet sit første år, og investeringerne i fremtiden træder nu tydeligt frem. Samtidig er der udsigt til endnu et begivenhedsrigt år blandt andet med udbygning af havnens køleauktionsfaciliteter til at understøtte yderligere vækst i konsumfiskeriet.

Ændring af Auktionsgade på Hanstholm Havn: Lukning for gennemkørsel

Lukningen skyldes, at der er behov for arealet i forbindelse med en forestående udvidelse af havnens køleauktionsfaciliteter, som indebærer en sammenbygning af to auktionshaller - hal 1 og hal 4 - samt opførelse af et slusehus til lastbiler hen over Auktionsgade.

Molehoved til Hanstholm Havn på størrelse med håndboldbane

I forbindelse med det igangværende molebyggeri under udvidelsen af Hanstholm Havn vil havnens nye vestmole blive afsluttet med et stort molehoved af beton, der har til formål at skabe en solid afslutning på den store bølgebryder mod vest - en slags 'kronen på værket'.

Udbud af koncessionsaftale på drift af Hanstholm Havns tankanlæg

Hanstholm havn udbyder for en 10-årig koncessionsperiode driften af havnens tanklager.

Nyt kursus i maritim projektledelse med opstart d. 28. februar

I samarbejde med Kursuscentret v. EUC Nordvest har Hanstholm Maritime Service Network sammensat en kursuspakke til ansatte i den maritime branche. Forløbet starter d. 28. februar og varer syv dage – opdelt i fire forskellige moduler, som finder sted i februar, marts og april.

Besøg info-center og bliv klogere på Hanstholm Havn og havneudvidelsen

Torsdag den 6. december åbnede to "Info-Boxe" med formidling om Hanstholm Havn og den igangværende udvidelse af havnen. Vi håber, at mange vil kigge forbi til et forhåbentlig interessant besøg, som vil give viden om Hanstholm Havn via fortællinger og sjove facts - tilsat en god udsigt over havnen.

Fokus på at mindske gener ifm. havnebyggeri

Udvidelsen af Hanstholm Havn indebærer mange forskellige processer. I øjeblikket foregår opfyldning af det store baglandsareal mod øst, hvilket kan medføre sandfygning, og i forbindelse med et kommende nedbrydningsarbejde på den gamle Østmole kan der forekomme rystelser. Der arbejdes derfor på at mindske gener mest muligt.

FishLab popper up med inspirationsdage i Hanstholm den 23 og 24. januar

Emballagetrends, fødevaretendenser, superkøl af fersk fisk og nye pakkesystemer er nogle af temaerne, som er på programmet, når det nye initiativ FishLab, popper up på Harbour Inn i Hanstholm for at inspirere fiskerierhvervet til bedre bundlinje og fremtiden.

Tag med til DanFish 2019 - i Aalborg

9-11. oktober 2019 afholdes den internationale fiskerimesse DanFish for 26. gang. Der er endnu længe til, men tilmelding er vigtig allerede nu, og vi håber derfor, at mange er interesserede, så vi sammen kan skabe en spændende Hanstholm-stand, som sætter fokus på udviklingen af Hanstholm Havn.

'Havnen' er film nr. 1000 på streamingsitet 'Danmark på film'

Jørgen Vestergaards film 'Havnen' om Hanstholm Havn er film nr. 1000, der er blevet digitaliseret på streamingsitet 'Danmark på film'.

Åbning af Info-Boxe om Hanstholm Havn torsdag d. 6. december kl. 15

Torsdag d. 6. december kl. 15-16 inviterer Hanstholm Havn og Per Aarsleff A/S til åbning af to ud af fire opstillede havneinfo-containere på Kystvejen 1B.

Pressemeddelelse: Erhvervsudvikling på Hanstholm Havn - Milepæl er nået med udlejning af nye arealer

Hanstholm Havn er i gang med en omfattende udvidelse, som bl.a. omfatter en ny indsejling mod nordøst, øget vanddybde og etablering af nye baglandsarealer. Nu er de første kontrakter på havnens nye baglandsareal underskrevet, og det er en milepæl i arbejdet frem mod etablering af en markedsposition som Europas førende konsumfiskerihavn.

Pressemeddelelse: Danmarks største fiskeriauktion skal nu være endnu større

Hanstholm Havn, som er Danmarks største konsumfiskerihavn, forbereder sig netop nu på udsigten til fortsat stigende mængder konsumfisk, som ventes at skabe ekstra muligheder for Hanstholm Fiskeauktion. Havnens bestyrelse har derfor besluttet at udbygge og optimere havnens køleauktionsfaciliteter for et tocifret millionbeløb.

Havneudvidelsen - ét år efter første spadestik: Invitation til informationsmøde tirsdag d. 13/11

Det er i dag, d. 8. november, præcis et år siden, at det første spadestik blev taget til udvidelsen af Hanstholm Havn. På tirsdag inviteres interesserede borgere til et infomøde på Hotel Hanstholm om udvidelsesarbejdet og nogle af de projekter, der sætter fokus på udviklingen af Hanstholm Havn.

Havneudvidelse: Vinterforberedelser på byggepladsen

En lang og varm sommer er forbi, og efterårets vejrrusk er begyndt at gøre sit indtog. Det betyder, at udvidelsesarbejdet går ind i en ny fase henover vinteren 2018/19. Samtidig runder arbejdet snart sit første år, da første spadestik blev taget d. 8. november 2017.

Ny film om havneudvidelsen: Episode 5

Vi er klar med en ny episode i vores lille filmrække om havneudvidelsen. Denne gang er vi rykket til Aalborg, hvor vi ser nærmere på det testarbejde, der hører til det store udvidelsesarbejde.

Cubipods fremstillet til udvidelsen af Hanstholm Havn

Til havneudvidelsen her i Hanstholm vil en stor mængde såkaldte cubipods blive anvendt. Det særlige navn er betegnelsen for store bølgebrydere af beton med en karakteristisk kubisk form. Cubipods fremstillet til Hanstholm Havn er tilmed specielt tunge, da der i produktionen bliver tilsat jernmalm for at højne vægten.

'HAW DAW I THY' i Hanstholm Centeret - fredag d. 17. august kl. 14-21

En spændende dag med udgangspunkt i havet og kysten her i Thy med fortællinger, workshops, smagsprøver, konkurrencer, musik, auktion og meget andet – for både børn og voksne.

'Fiskeriet kommer til Aalborg' - lørdag d. 18. august kl. 10-16

En spændende dag i fiskeriets tegn – arrangeret af Hanstholm Fiskeriforening i samarbejde med Aalborg Kommune og Aalborg Havn.

Vedvarende energi: EU-støtte til bølgeenergiprojektet Wavepiston

Bølgeenergiprojektet Wavepiston er netop blevet bevilget en flot sum på 2,5 mio. euro fra EU's Horizon 2020-program til udvikling af bølgeenergi, som bl.a. skal bruges på et toårigt demonstrationsprojekt.

Ledigt erhvervslejemål på Hanstholm Havn

Hanstholm Havn har et ledigt erhvervslejemål på Kai Lindbergs Gade nr. 200, 7730 Hanstholm.

Stillingsopslag: Havneassistent/lods

Hanstholm Havn søger ny havneassistent/lods til ansættelse pr. 1. oktober 2018

Pressemeddelelse: Ny bestyrelse og ny fase for Hanstholm Havn

Den nye bestyrelse for Hanstholm Havn har konstitueret sig på et bestyrelsesmøde i går. Det markerer samtidig havnens indtræden i næste fase af udvidelses- og vækstplanen.

Pressemeddelelse - Flere norske fiskere til Hanstholm

Antallet af norske anløb til Hanstholm Havn er steget med knap 20 procent det seneste år. Det skyldes først og fremmest de høje salgspriser og en kort afstand fra Nordsøen og Norge. Nu skal en omfattende havneudvidelse og øget vanddybde tiltrække endnu flere norske fiskere.

Opdatering: Ændring i havnens besejlingsforhold - markeret med bøjer

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med havnebyggeriet er foretaget en ændring i havnens indsejling, hvor et arbejdsområde for nye moler (Øst- og Vestmole) er markeret med bøjer (OBS: bøje nr. 4 er flyttet). Ligeledes vil der være granitsten under vandet i arbejdsområdet, hvor de nye ydermoler opføres.

Arbejdende formand til vores afdeling for Teknisk Service

Vi søger en arbejdende formand til vores afdeling for Teknisk Service