Nyheder

Pressemeddelelse fra Hanstholm Havns bestyrelsesmøde d. 30. marts 2016

Fornemt årsregnskab for Hanstholm Havn.

Bestyrelsen for Hanstholm Havn besluttede i efteråret 2014, at der skulle gøres en ekstra indsats for at skaffe øget omsætning af fisk over kajen, ligesom der skulle gennemføres en nøje gennemgang af kontrakter og aftaler.

Mølletransport d. 29. marts 2016 - informationsfolder fra Politiet

Orientering fra Midt- og Vestjyllands Politi vedrørende den usædvanlige mølletransport fra Hanstholm Havn til testcentret i Østerild.

Hanstholm Havns præsentation fra det offentlige møde d. 1.februar 2016 på Montra Hotel Hanstholm

Via nedenstående link er der adgang til at se den PowerPoint præsentation bestyrelsen fortalte om på et velbesøgt borgermøde d. 1. februar 2016.

I præsentationen af udbygningsplanerne skal man være opmærksom på, at de her viste skitser ikke er den endelige udformning af udbygningsplanerne.