Nyheder

Renovering af Kai Lindbergs Gade

Thisted kommune er i fuld gang med at renovere og forskønne Kai Lindbergs Gade.

Projektet med etablering af stormpullerter tager form

Maritim leder Klaus Hansen har i dag 30 års jubilæum

 

Maritim leder Klaus Hansen har i dag 30 års jubilæum!

Velkommen til den nye Pondus HM 228

Hanstholm Havn ønsker hermed tillykke med det nye skib Pondus, HM228.

Igangværende byggeprojekter på havnen skrider frem...

De første 3 etaper på over 2.000m2 er etableret og den 3. etape er under udførelse, som påregnes klar til uge 43, hvorefter den 5. og sidste etape følger.

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse fra Hanstholm Havns bestyrelsesmøde d. 7 september 2016:

Elite smiley til Grænsekontrollen på Hanstholm Havn

 

1. etape af belægningsarbejdet på Kaj 41 udført

Arbejdet med belægningsudskiftningen på kaj 41 skrider planmæssigt frem.

Ansættelse af ny servicemedarbejder

Lars Damsgaard Bojesen er pr. 1. september 2016 ansat som ny servicemedarbejder på Hanstholm Havn.

Til stillingen var der ca. 90 ansøgere.

Vi beder alle tage venligt imod Lars!

Public tender

 
The Port of Hanstholm has decided to announce a public tender for the expansion of the port.
General information about the project can be downloaded from: http://hanstholmhavn.dk/da/udbud
 

Reception for Niels Clemensen

Niels Clemensen tiltræder som havnedirektør d. 1. september 2016 og Bestyrelsen for Hanstholm Havn vil gerne markere tiltrædelsen med en velkomstreception.

Belægning kaj 41

Der arbejdes for tiden på kaj 41 med at skifte belægning. Det ændres fra kuvertfald til en sidet fald, og arbejdet løber ind i oktober måned. Arbejdet er etapeopdelt i 5 etaper, dette er gjort for at genere mindst muligt for brugerne.

Området vil være afspærret.

Ved spm. kan vi kontaktes.

Hanstholm Havn søger ny servicemedarbejder

Hanstholm Havn søger ny servicemedarbejder

 

Test nyhed 2

Test nyhed overskrift

Test nyhed

Dette er min test nyhed

Sidste dag for Wave Star i Hanstholm Havn

B/B, Abramis ankom med prammen; Contant onsdag d. 28. juni 2016 for afhentning af Wave Star.

Wave Star er et bølgeenergianlæg på 700 t som i en del år har været oplagt i Hanstholm Havn.

Onsdag d. 29. juni 2016 afgik slæbebåd og pram med destination - Grenaa Havn, alt forløb planmæssigt og vejret var med os.

Pressemeddelelse fra Hanstholm Havn efter bestyrelsesmødet d. 20 juni 2016

Bestyrelsen for Hanstholm Havn har i sit møde d. 20. juni 2016 valgt Direktør Flemming Ipsen som ny formand for bestyrelsen. Flemming Ipsen er uddannet advokat og har i flere år været bestyrelsesmedlem i Hanstholm Havn, og har tidligere i en kort periode i 2013/2014 været midlertidig formand for Hanstholm havns bestyrelse.

Hanstholm Havn udbyder belægningsentreprise v/ kaj 41 (Auktionskaj)

Hanstholm Havn udbyder belægningsentreprise v/ kaj 41 (Auktionskaj)

Entreprisen omfatter en renovering af belægningen ved Kaj 41 med tilhørende afvanding og ledningsanlæg.

I alt skal ca. 3.200 m2 betonbelægning ophugges, SG omprofileres og ny betonbelægning etableres.

Tiltrædelsesdatoen for Niels Clemensen som direktør for Hanstholm Havn er nu fastlagt.

Tiltrædelsesdatoen for Niels Clemensen som direktør for Hanstholm Havn er nu fastlagt.

Det ligger nu fast, at direktør Niels Clemensen tiltræder stillingen som havnedirektør i Hanstholm med virkning fra d. 1. september 2016.

Niels Clemensen har 25 års erfaring fra sit virke i Royal Arctic Line i mange forskellige funktioner senest som kommerciel direktør og som Head of Network and strategic projects.

Bygherrerådgiver til udvidelsen af Hanstholm Havn er på plads

Bygherrerådgiver til udvidelsen af Hanstholm Havn er på plads

Fredag d. 13 maj underskrev vi en aftale om bygherrerådgivning med Rambøll.

Det er Peter Bak Frederiksen som skal stå forrest i opgaven om bygherrerådgivning. Peter er projektchef og civilingeniør i Rambøll.

Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Ny havnedirektør på Hanstholm Havn

Til at lede havnen og udvidelsen heraf har bestyrelsen for Hanstholm Havn og Thisted Kommune ansat Niels Clemensen som ny havnedirektør.

Niels Clemensen kommer fra en stilling som Head of Network and Strategic projects i Royal Arctic Line A/S.

- Niels Clemensen er en yderst dygtig og erfaren mand, som vi er sikre på, kan manøvrere havnen igennem den forestående udvikling og udvidelse, siger borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

Udvidelsen af Hanstholm Havn med den efterfølgende mulighed for nye arbejdspladser vil være til gavn for havnen, for Hanstholm by og for hele Nordvestjylland.

Hanstholm Havn er klar til fremtiden..

Med en garantistillelse fra Thisted Kommune er Hanstholm Havn nu et stort skridt nærmere en udvidelse. Kommunalbestyrelsen har tirsdag aften godkendt en garantistillelse på 450 mio. kr., der sikrer at Hanstholm Havn kan låne pengene til den ønskede udvidelse.

Garantistillelsen er et krav, stillet af Kommunekredit, kommunernes finansieringsselskab, der bevilliger lånet.

- Det er en stor beslutning, men nu er grundlaget etableret for videreudviklingen af Hanstholm Havn, siger borgmester Lene Kjelgaard Jensen, Thisted Kommune. Udvidelsen af Hanstholm Havn skaber begrundet tro på en bevarelse og udvikling af arbejdspladser omkring havnen.

Antagelse af rådgivende firma til udvidet bygherrerådgivning

Hanstholm Havn har – efter afholdt udbud af rådgivningsopgaven – valgt det rådgivende firma Rambøll til at forestå opgaven med udvidet bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelsen af Hanstholm Havn.

Rambøll afgav det bedste tilbud, og Hanstholm Havn agter at indgå aftale med Rambøll, når den såkaldte stand still periode udløber den 2. maj 2016.

Vi ser frem til et spændende samarbejde med vor kommende rådgiver om en opgave af stor betydning for udviklingen af Hanstholm Havn og for hele området i Nordvest Jylland.

Der er gang i byggeaktiviteterne på Hanstholm Havn

I øjeblikket er der igangværende byggerier på 3 lokaliteter på havnen. I den vestlige ende får den eksisterende trawlhal selskab, da Borkumrif - HM128 bygger en tilsvarende hal på 1.100m2.

På arealet mellem de 2 haller er der plads til yderligere haller.

Konstruktivt møde med Miljø- og Fødevareministeren.

Hanstholm Havn havde i fredags, d. 1. april 2016, et konstruktivt møde med Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen.

Video af mølletransport

Video af mølletransport

Sådan så det ud da vi havde fornøjelsen af en særtransport af en oprejst mølle-del over kaj og ud til Østerild Testcenter.
Transporten gik planlagt.

Pressemeddelelse fra Hanstholm Havns bestyrelsesmøde d. 30. marts 2016

Fornemt årsregnskab for Hanstholm Havn.

Bestyrelsen for Hanstholm Havn besluttede i efteråret 2014, at der skulle gøres en ekstra indsats for at skaffe øget omsætning af fisk over kajen, ligesom der skulle gennemføres en nøje gennemgang af kontrakter og aftaler.

Mølletransport d. 29. marts 2016 - informationsfolder fra Politiet

Orientering fra Midt- og Vestjyllands Politi vedrørende den usædvanlige mølletransport fra Hanstholm Havn til testcentret i Østerild.

Hanstholm Havns præsentation fra det offentlige møde d. 1.februar 2016 på Montra Hotel Hanstholm

Via nedenstående link er der adgang til at se den PowerPoint præsentation bestyrelsen fortalte om på et velbesøgt borgermøde d. 1. februar 2016.

I præsentationen af udbygningsplanerne skal man være opmærksom på, at de her viste skitser ikke er den endelige udformning af udbygningsplanerne.