Anløb

 

Information om Hanstholm Havn


Beliggenhed

Skagerrak - 57°07,4'N 8°35,7'E - kort 92

Havnen

Havnen er en fiskerihavn, hvor der er kajstrækninger, som henhører under regelsættet for ISPS. Dette bedes respekteret.

Generelle vanddybder kan ses på dette kort.

Som følge af sandvandring kan de kan de opgivne dybder ikke altid påregnes.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Vestlige vinde kan give indtil 1,3 m højvande og østlige vinde indtil 1,5 m lavvande.

Strømforhold

På grund af strømforholdene skal der særligt kendskab til at anløbe eller stå ud af havnen under ugunstige forhold. Dette gælder især for fartøjer med lille maskinkraft.

Lods

Hanstholm Havn råder over eget lodseri, hvor der ikke er lodspligt for fragt- og fiskeskibe. Dog forholder havnen sig til Lodslovens gældende regler i kapitel 3. Såfremt der ønskes lods, kontaktes havnevagten senest 24 timer før ankomst/afgang.

Fartbegrænsning

Største tilladte fart i havnebassinerne bortset fra Forhavn er 3 knob.

Afmærkning

Anduvningsbøjen ligger ca. 1200 m NE for havneindløbet.
I fyrlinien er der ca. 140 m SE for anvisningsbøjen udlagt en bølgemåler.

Ankring

I Vigsø Bugt

Bugsering

Ved behov for bugsering henvises til:

Hanstholm Bugserservice A/S
Kai Lindenbergsgade 61, 7730 Hanstholm
Telefon: +45 97 96 29 99. Mail: pn@tugdk.com

 

Download anløbs dokumenter her: 

Declaration of ship in foreigen trade

Godsangivelse

Skema - opgørelse over vareafgift fisk

Information om havnesikring

 

For yderligere information, kontakt venligst havnevagten på telefon: +45 96 55 07 13 eller på VHF: Kanal 12.