Anløb


OBS: Ændring i havnens besejlingsforhold - markeret med bøjer

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med havnebyggeriet er foretaget en ændring i havnens indsejling, hvor et arbejdsområde for nye moler (Øst- og Vestmole) er markeret med bøjer (OBS: bøje nr. 4 er blevet flyttet). Ligeledes vil der være granitsten under vandet i arbejdsområdet, hvor de nye ydermoler opføres.

I den forbindelse gør vi ligeledes opmærksom på, at besejlingsforholdene bliver som i den færdige havn.

Der er udlagt bøjer, og placeringen af disse fremgår på nedenstående kort.

OBS: Som det fremgår af kortet, er bøje nr. 4 blevet flyttet.
Bøjernes koordinater fremgår af nedenstående liste.

For yderligere information, kontakt venligst Havnevagten på telefon:

+45 96 55 07 13 eller på VHF: Kanal 12.

 

Download anløbs dokumenter her: 

Declaration of ship in foreigen trade

Godsangivelse

Skema - opgørelse over vareafgift fisk

Information om havnesikring

 

Placering bjer ny

Tryk her for at åbne/gemme kortet

Koordinater bjer

 

Information om Hanstholm Havn


Beliggenhed

Skagerrak - 57°07,4'N 8°35,7'E - kort 92

Havnen

Havnen er en fiskerihavn, hvor der er kajstrækninger, som henhører under regelsættet for ISPS. Dette bedes respekteret.

Generelle vanddybder kan ses på dette kort.

Som følge af sandvandring kan de kan de opgivne dybder ikke altid påregnes.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Vestlige vinde kan give indtil 1,3 m højvande og østlige vinde indtil 1,5 m lavvande.

Strømforhold

På grund af strømforholdene skal der særligt kendskab til at anløbe eller stå ud af havnen under ugunstige forhold. Dette gælder især for fartøjer med lille maskinkraft.

Lods

Hanstholm Havn råder over eget lodseri, hvor der ikke er lodspligt for fragt- og fiskeskibe. Dog forholder havnen sig til Lodslovens gældende regler i kapitel 3. Såfremt der ønskes lods, kontaktes havnevagten senest 24 timer før ankomst/afgang.

Fartbegrænsning

Største tilladte fart i havnebassinerne bortset fra Forhavn er 3 knob.

Afmærkning

Anduvningsbøjen ligger ca. 1200 m NE for havneindløbet.
I fyrlinien er der ca. 140 m SE for anvisningsbøjen udlagt en bølgemåler.

Ankring

I Vigsø Bugt

Bugsering

Ved behov for bugsering henvises til:

Hanstholm Bugserservice A/S
Kai Lindenbergsgade 61, 7730 Hanstholm
Telefon: +45 97 96 29 99. Mail: pn@tugdk.com