Bestyrelsen

Kirsten Hede, Formand: hede.kirsten@gmail.com

Kirsten Hede er økonomiuddannet fra Roskilde Business School og har siden gennemført flere bestyrelsesuddannelser på CBS og hos Finanssektorens Uddannelsescenter. Kirsten Hede er til daglig programdirektør i CBS Executive Fonden samt projektdirektør i Bestyrelsesforeningen (Board Leadership Society in Denmark).

Ulla Vestergaard, Næstformand: uve@thisted.dk

Ulla Vestergaard er socialdemokratisk borgmester i Thisted Kommune og besidder mange års lokalpolitisk erfaring som hhv. byrådsmedlem og viceborgmester (2010-2013) og byrådsmedlem (2014-2017). Ulla Vestergaard har derudover 22 års erfaring fra FOA, hvor hun har været politisk valgt til forskellige poster og senest været underviser frem til 2017.

Peter Skjærbæk, Medlem: peter130463@gmail.com

Peter Skjærbæk er uddannet civilingeniør og arbejder til daglig som managing director i Maersk H2S Safety Service. Peter Skjærbæk besidder et stort netværk inden for offshore, såvel nationalt som internationalt, hvor han gennem en årrække har været leder. Dertil kommer flere års praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde.

Jan N. Hansen, Medlem: jan@hhf.dk

Jan N. Hansen er formand for Hanstholm Fiskeriforening og bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening. Jan N. Hansen besidder en stor viden om fiskeri, kombineret med en mangeårig praktisk erfaring med erhvervet og et stort lokalt kendskab til Hanstholm Havn.

Susanne Kruse Sørensen, Medlem: soerensen.susanne@gmail.com

Susanne Kruse Sørensen er lufthavnschef i Esbjerg og tidligere direktør for Vordingborg Erhverv med mangeårig erfaring inden for erhvervsudvikling med fokus på strategisk planlægning og eksekvering, forretningsudvikling og internationalt samarbejde inden for bl.a. havneudvikling. Susanne Kruse Sørensen er uddannet fra CBS og har bidraget til skabelse af mere end 500 arbejdspladser i private og offentlige virksomheder.

Rikke Pihl Andersen, Personalerepræsentant: rikkepihlandersen@gmail.com

Rikke Pihl Andersen er uddannet skibsfører og ansat som havneassistent ved Hanstholm Havn. Rikke Pihl Andersen har i en årrække arbejdet som styrmand og bruger sin erfaring til blandt andet at rådgive og servicere skibe, der anløber Hanstholm Havn.