Bestyrelsen

Martin Vestergaard, Formand: martinhesnaes@gmail.com

Uddannet cicilingeniør og vicedirektør i Region Hovedstadens enhed for Plan & Byg. Martin Vestergaard har mere end 30 år erfaring i bygge- og anlægsbranchen og ledelseserfaring med kommuneejede virksomheder inklusiv havne samt en bestyrelsesuddannelse fra CBS.

Ulla Vestergaard, Næstformand: uve@thisted.dk

Socialdemokratisk borgmester i Thisted Kommune med en mangeårig lokalpolitisk erfaring som hhv. byrådsmedlem og viceborgmester (2010-2013) og byrådsmedlem (2014-2017). Ulla Vestergaard har derudover 22 års erfaring fra FOA, hvor hun har været politisk valgt til forskellige poster og senest været underviser frem til 2017.

Peter Skjærbæk, Medlem: peter130463@gmail.com

Uddannet civilingeniør og Managing Director i Maersk H2S Safety Service. Peter Skjærbæk har et stort netværk inden for offshore, såvel nationalt som internationalt, hvor han gennem en årrække har været leder. Dertil kommer flere års praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde.

Kirsten Hede, Medlem: hede.kirsten@gmail.com

Partner hos Birk & Hede, der arbejder med strategisk og taktisk ledelse. Kirsten Hede har mange års ledelseserfaring fra den finansielle sektor med fokus på risikostyring, internationalt samarbejde og kapitalfremskaffelse. Derudover har Kirsten Hede en teoretisk uddannelse i bestyrelsesarbejde fra CBS.

Jan N. Hansen, Medlem: jan@hhf.dk

Formand for Hanstholm Fiskeriforening og bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening. Jan N. Hansen besidder en stor viden om fiskeri, kombineret med en mangeårig praktisk erfaring med erhvervet og et stort lokalt kendskab til Hanstholm Havn.

Helle Freundlich Andersen, Medlem: ha@kirkproperty.dk

Uddannet advokat med omfattende erfaring inden for ejendomsudvikling. Helle Freundlich Andersen er dels direktør for Kirk Property A/S med ansvar for udvikling af boligprojektet ’Havneøen’ på Vejle Havn – og dels mediator hos Codex Advokater. Yderligere har Helle mange års erfaring som underviser på Erhvervsakademiet Midt Vest i Århus samt flere års erfaring med bestyrelsesarbejde.

Rikke Pihl Andersen, Personalerepræsentant: rikkepihlandersen@gmail.com

Uddannet skibsfører og ansat som havneassistent ved Hanstholm Havn. Rikke Pihl Andersen har i en årrække arbejdet som styrmand og bruger sin erfaring til blandt andet at rådgive og servicere skibe, der anløber Hanstholm Havn.