Bestyrelsen

Michael Svane, formand: Michaelsvane2980@gmail.com

Michael Svane er uddannet jurist og har mere end 25 års erfaring fra transportbranchen. Udover poster som erhvervspolitisk chef i Danske Vognmænd og direktør i brancheorganisationen Danske Vognmænd har Michael Svane i 16 år været direktør for DI Transport. I dag rådgiver han inden for transport og infrastruktur og sidder i flere bestyrelser, herunder som formand for Hanstholm Havn, hvor han tiltrådte i maj 2022.

Jens Kristian Yde, næstformand: jky@thisted.dk

Jens Kristian (Kris) Yde er konservativ viceborgmester i Thisted Kommune, hvor han sidder i kommunalbestyrelsen på 18. år og desuden er formand for Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og medlem af Økonomiudvalget. Kris Yde har mere end 40 års erfaring fra revisionsbranchen og har frem til 2022 været adm. direktør i Brandt Revision. Han er aktiv i flere bestyrelser, herunder Thisted Vand-koncernen, og siden 2022 som næstformand i Hanstholm Havns bestyrelse.

Lone Saaby, medlem: .

Lone Saaby er uddannet cand.polit. og er primo 2022 tiltrådt som direktør for Education Esbjerg efter seks år som direktør for Sikkerhedsstyrelsen. Lone Saaby er bestyrelsesuddannet fra CBS Executive Board Programme og har taget digital efteruddannelse på MIT Sloan School of Management i Cambridge, USA. Hun sidder i flere bestyrelser, blandt andet som formand for Sydvestjyske Museer. Lone Saaby indtrådte i Hanstholm Havns bestyrelse i 2022.

Marianne Nielsen, medlem: .

Marianne Nielsen er uddannet ingeniør og har mere end 30 års erfaring fra lederstillinger i det private erhvervsliv. Hun har siden 2014 været direktør for Drift- og Infrastruktur i SDC og har erfaring fra ledende stillinger hos blandt andre Ericsson og IT-virksomheden IBM. Marianne Nielsen er bestyrelsesuddannet fra både INSEAD og Board Governance og har siddet i Hanstholm Hans bestyrelse siden 2022.

Søren Mattesen, medlem: .

Søren Mattesen har siden 2021 været adm. direktør for akvakulturvirksomheden Sashimi Royal, der opdrætter yellowtail kingfish på Hanstholm Havn. Han er HD-uddannet og har tidligere været direktør for muslingeproducentvirksomheden Vilsund Blue gennem 16 år. Søren Mattesen er bestyrelsesuddannet fra Board Governance og har bestyrelseserfaring fra særligt fiskeindustrien, herunder Nordjysk Fødevareerhverv. Søren Mattesen har siddet i Hanstholm Havns bestyrelse siden 2022.

Jan Hansen, medlem: .

Jan N. Hansen er uddannet fiskeskipper og har i en lang årrække fisket fra Hanstholm som indehaver af fiskefartøjet »HM 635 Karbak« til konsumfiskeri. Han har siden 2003 været formand for Hanstholm Fiskeriforening og er derudover medlem af bestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening PO, der er hovedorganisation for de danske fiskere. Jan N. Hansen har siddet i havnens bestyrelse i næste 20 år, siden 2003.

Kristian Bjerregaard, medlem: .

Kristian Bjerregaard er medarbejdervalgt repræsentant til Hanstholm Havns bestyrelse, som han tiltrådte i 2022. Han er født og opvokset i Hanstholm og har siden 2021 været daglig leder af Hanstholm Havns servicegård, der står for servicering og vedligehold af havnens arealer. Kristian Bjerregaard har siden 2008 siddet i bestyrelsen for Hanstholm Net, der udbyder TV og internet, hvor han siden 2015 har været næstformand.