Havneråd på Hanstholm Havn

Et havneråd nedsat på Hanstholm Havn i efteråret 2021 har til formål at dele råd og anbefalinger fra havnens brugere med relevante interessenter. Dermed er målet at sikre en langsigtet, økonomisk bæredygtig og stabil udvikling af Hanstholm Havn, som er til glæde for såvel havnen som dens mange brugere.

Det nedsatte havneråd arbejder for, at Hanstholm Havn også fremover vil bevare sin styrkeposition som Danmarks førende konsumfiskerihavn. Rådet er derfor orienteret mod at opsøge viden og søsætte tværgående innovations- og udviklingsprojekter iblandt havnens brugere. Fællesnævneren for havnerådets fokusområder er målrettet udvikling af fiskeriet og de mange følgeerhverv på Hanstholm Havn.

Havnerådets mål er at bidrage til bæredygtig lokal vækst målt på økonomi, arbejdspladser og bosætning i og omkring Hanstholm Havn og Hanstholm by samt i Thisted Kommune som samlet hele. Rådet vil derfor løbende gå i dialog med relevante interessenter, herunder Hanstholm Havn og Thisted Kommune for at dele sine perspektiver og anbefalinger til havnens fremtidige udvikling.

Havnerådet består af fem medlemmer:

  • Carsten Beith – formand for havnens eksportørforening og partner hos FonFisk Hanstholm
  • Poul Nordtorp – formand for Hanstholm Havns grundlejerforening og medejer af Hanstholm Bugserservice
  • Jesper Pedersen – bestyrelsesmedlem i Hanstholm Maritime Service Network og medjer af Hanstholm Skibssmedie og North Sea Yard
  • Jan N. Hansen – formand for Hanstholm Fiskeriforening
  • Jesper Kongsted – indehaver af Hanstholm Fiskeauktion og Hanstholm Servicecentral
  • Jens H. Pedersen – medejer af Hanstholm Containertransport

 

Kontakt havnerådet: Formand Carsten Beith: +45 21 22 63 45 eller cb@fonfisk.dk

Et havneråd nedsat på Hanstholm Havn i efteråret 2021 har til formål at dele råd og anbefalinger fra havnens brugere med relevante interessenter. Dermed er målet at sikre en langsigtet, økonomisk bæredygtig og stabil udvikling af Hanstholm Havn, som er til glæde for såvel havnen som dens mange brugere.

Det nedsatte havneråd arbejder for, at Hanstholm Havn også fremover vil bevare sin styrkeposition som Danmarks førende konsumfiskerihavn. Rådet er derfor orienteret mod at opsøge viden og søsætte tværgående innovations- og udviklingsprojekter iblandt havnens brugere. Fællesnævneren for havnerådets fokusområder er målrettet udvikling af fiskeriet og de mange følgeerhverv på Hanstholm Havn.

Havnerådets mål er at bidrage til bæredygtig lokal vækst målt på økonomi, arbejdspladser og bosætning i og omkring Hanstholm Havn og Hanstholm by samt i Thisted Kommune som samlet hele. Rådet vil derfor løbende gå i dialog med relevante interessenter, herunder Hanstholm Havn og Thisted Kommune for at dele sine perspektiver og anbefalinger til havnens fremtidige udvikling.

Havnerådet består af fem medlemmer:

·         Carsten Beith – formand for havnens eksportørforening og partner hos FonFisk Hanstholm

·         Poul Nordtorp – formand for Hanstholm Havns grundlejerforening og indehaver af Hanstholm Bugserservice

·         Jesper Pedersen – bestyrelsesmedlem i Hanstholm Maritime Service Network og indehaver af Hanstholm Skibssmedie

·         Jan N. Hansen – formand for Hanstholm Fiskeriforening

·         Jesper Kongsted – indehaver af Hanstholm Fiskeauktion


Kontakt: Formand Carsten Beith:
+45 21 22 63 45 eller cb@fonfisk.dk