På billedet ses amtmand, senere stiftamtmand, Florian Martensen-Larsen holde tale ved havnens indvielse i 1967. Florian Martensen-Larsen var øverste emnedsmand i det tidligere Thisted Amt - og dermed blandt dem, der gjorde en stor indsats for at realisere havneplanerne på vestkysten. Florian Martensen-Larsen har skrevet bogen "Hanstholm Havn: En skildring af havnens historie gennem 1000 år" fra 1992.

Historien om Hanstholm Havn


Hanstholm Havns historie går helt tilbage til 1917, hvor der første gang blev besluttet at bygge en havn i Hanstholm. Meget vand flød imidlertid forbi Hanstholm i årene efter, da der var delte meninger om, hvorvidt det var muligt at opføre en havn på det vejrligt vel nok mest udsatte sted i Danmark.

Flere forsøg blev igangsat, og den tyske tilstedeværelse under 2. verdenskrig satte også sine spor. Men årene gik, og med 'viljen til Hanstholm' som motto, lykkedes det i 1960'erne at opføre en havn, som blev en stor succes. Følgende har omverdenen oplevet, at Hanstholm Havn spiller en stor rolle for den lokale udvikling.

Hanstholm Havn har en gunstig geografisk placering med kort afstand til nogle af de bedste fiskepladser i Nordsøen. Et rigt erhvervsliv præsenterer en bred vifte af virksomheder med blandt andet sortering, auktion, forarbejdning, eksport, transport og mange forskellige services. I dag skaber Hanstholm Havn omkring 2.300 arbejdspladser i Thisted Kommune, hvoraf cirka 1.000 personer er direkte beskæftigede ved eller på havnen og cirka 1.300 personer i afledte erhverv.

Som by rummer Hanstholm større boligområder, gode indkøbsmuligheder og unikke besøgsoplevelser. Byen er placeret på en høj kalkskrænt med en vidstrakt udsigt og en enestående port til Nationalpark Thy. I Hanstholm finder man også det velbesøgte Bunkermuseum Hanstholm, hvor det er muligt at opleve Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. verdenskrig, ligesom Hanstholm er stedet, hvor lystfiskere fra hele verden tager med ud på "Det gule rev".

Særlige begivenheder i havnens historie

 

2020

Havnen er i mål med en stor havneudvidelse, som har fremtidssikret havnens faciliteter med nye ydermoler, øget vanddybde til 11 meter i havnens indsejling, et nyt havnebassin med 10 meter dybde, 130.000 kvadratmeter nyt baglandsareal med 350 meter kaj foruden en multiterminal på 30.000 kvadratmeter med 140 meter kaj.

Samtidig udvider havnen sine køleauktionsfaciliteter med en ekstra hal samt fem logistiksluser.

2017

Hanstholm Havn fejrer 50 års jubilæum, som bliver markeret med festlige dage i Hanstholm.

Samme år kan havnen fejre, at en stor havneudvidelse er en realitet, og første spadestik bliver taget den 9. november af borgmester i Thisted Kommune, Lene Kjelgaard Jensen, og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

2016

Der igangsættes et nyt analysearbejde for en havneudvidelse.

2010

Et nyt søpakningsanlæg bliver sat op og gjort klar til brug.

2009

Der bliver arbejdet på en ny udviklingsplan for en havneudvidelse, som efterfølgende bliver sat i bero.

2008

En udbygning af havnens køleauktionsfaciliteter bliver indviet.

2007

Hanstholm Havn kan fejre sit 40 års jubilæum.

2006

Master Ferries påbegynder færgesejlads med Mastercat fra Hanstholm til Kristiansand.

Samme år bliver kajer ombygget, og der uddybes til 9 meter vand i havnens indsejling.

2005

Havnen kan indvie et færdigudbygget seafood center med ubrudt kølekæde.

1997

Hanstholm Havn fejrer 30 års jubilæum og indvier samme år et nyt svejebassin. 

1993

Fjord Line åbner en færgerute mellem Hanstholm, Egernsund, Haugesund og Bergen.

1992

Hanstholm Havn kan fejre 25 års jubilæum, og i den anledning producerer Jens Erik Hald en 20 minutter lang film, der tager udgangspunkt i havnebyggeriet i 1962 - en billedfortælling som beretter indvielsen af havnen i 1967 samt de senere udvidelser frem til havnens 25 års jubilæum. Se filmen på denne side. 

Omkring samme tid står en tiltrængt udvidelse af havnens auktionsfaciliteter klar - den daværende auktionshal 3. Hanstholm Havn er en stor succes og Danmarks største fiskerihavn målt i værdi af den tilførte fisk.

1987

Havnen fejrer sit 20 års jubilæum, og der er opstået behov for endnu en havneudvidelsen, efterhånden som de store trawlere får større og større dybgang. I 1987 kan havnen derfor indvie det nye bassin 3, som har 7,5 meter vand til de voksende fiskefartøjer. Samtidig uddybes i bassin 1 og 2 samt i havnens indsejling til en besejlingsdybde på 7,5 meter. 

Indvielsen var planlagt til afholdelse den 8. september 1987, på 20-årsdagen for havnens indvielsen, men grundet et folketingsvalg bliver festlighederne udskudt til den 30. september. Trafikminister Frode Nør Christensen forestår indvielsen.

1983

Smyril Line åbner en færgerute med sejlads mellem Hanstholm, Færøerne, Norge, Island og Shetlandsøerne.

Hanstholm Havn er en travl og driftig havn, som i 1980'erne er hjemsted for omkring 150 fiskeskibe - de fleste mindre kuttere, men også 24 større ståltrawlere. 

1979

Med udvidelsen af Hanstholm Havn, får havnen gode faciliteter til at modtage færger, og den første færgerute mellem Hanstholm og Kristiansand bliver en realitet i 1979.

Indbyggertallet i Hanstholm fortsætter med at stige, og i 1980 huser byen hele 2490 indbyggere.

1977

Hanstholm Havn er en succesfuld havn i vækst - den bliver flittigt benyttet, og dermed opstår behov for ekstra plads. Da havnen i 1977 kan fejre sit 10 års jubilæum, indvies derfor også et nyt trafikbassin, havnens bassin 2. Indvielsen sker den 8. september - præcis 10 år efter havnens indvielse - af Hanstholm-kutteren 'Bass Rock' med H. M. Dronningen og blandt andre borgmester Christian Hansen, fiskeriminister Svend Jacobsen, statshavnedirektør Jørgen Kjærgaard, departementchef Jørgen Halck og formand for Hanstholm Havns fiskeriforening, Svend Heiselberg, ombord. Under indvielsen af det nye bassin ringer Dronningen, meget symbolsk, med samme auktionsklokke, som hendes far, Kong Frederik IX, markerede havnens indvielse med i 1967.

Da Hanstholm Havn kunne fejre sine første ti år, er havnen hjemsted for 126 Hanstholm-kuttere. Kutter nummer 126 bliver netop søsat på dagen for havnens 10 års jubilæum. Som tak for Dronningens klokkeslag og velmente ønsker om Hanstholm Havns fremtid, modtog den unge dronning Margrethe II af havnens fiskeriforening en flot trawler-model 'T1 Margrethe II' - sejlklar og fyldt med 'olie', hvilket ville glæde de små prinser.

1967

Hanstholm Havn bliver indviet den 8. september 1967 efter en byggeperiode på syv år - efter adskillige bump på vejen og hele 50 år efter beslutningen om at bygge Hanstholm Havn. Folk strømmer til fejringen af den færdige havn, som bliver en stor folkefest med omkring 35.000 besøgende. Skibene er pyntet med flag, og Kong Frederik IX foretager den officielle indvielse i havnens nyopførte auktionshal med et slag på den nyanskaffede auktionklokke. Auktionshallen står færdig i det tidlige forår 1967 som en af de første bygninger på den nye havn. 

Fiskere fra Klitmøller markerer indvielsen af havnen ved at sejle samlet til Hanstholm. Ingeniør Schrøder er øverste chef for det konsortium, der stod for havnebyggeriet - også kaldet 'Hanstholm-konsortiet'. Ved havnens indvielse er havnen imidlertid ikke helt færdig, da vejret udfordrer det afsluttende byggeri. Havnen står først helt færdig den 16. juni 1968, da den sidste sænkekasse i østmolen kommer på plads. 

Et nyt samfund er på vej i Hanstholm, og et stort byggearbejde pågår i Hanstholm by, hvor antallet af indbyggere vokser med hastige skridt, parallelt med den hastige udvikling på den indviede havn. I 1901 husede Hansted Sogn 262 indbyggere, og i 1970 var antallet af indbyggere i Hanstholm by steget til 1716.

1960'erne

Havnebyggeriet er i gang. Fra den bare strand bliver der fjernet klitter og sand for at gøre klar til anlæggelse af en østmole fra den åbne strand. Planeringsmaskiner udjævner terrænet under skrænten, og bygninger begynder at rejse sig på det store havneareal. Store firkantede molekasser bliver produceret med enorme mængder beton i store støbeformen. Østmolen tager form, efterhånden som de store molekasser bliver sat på plads én for én af en stor kran. Dykkere hjælper med at gøre klar til faststøbning af kasserne på havbunden, hvorefter de store molekasser bliver fyldt med beton og sand.

Vestmolen var til dels bygget før 2. Verdenskrig, men er i dårlig forfatning, og bølgerne skyller derfor hen over molerne i stedet for at blive brudt. Vestmolen tilføjes derfor en bølgeskærm fyldt med beton - en solid skærm mod det grådige hav. Selve ydermolerne bliver bygget af store, runde sænkekasser, som bliver sat på plads en af skotsk kæmpekran, der kan løfte hele 600 ton. Det kræver hver gang roligt vejr i tre døgn, og arbejdet er ledet af formand Viggo Poulsen. Der pågår op gennem 1960'erne et større arbejde med at anlægge moler, kajer, bassiner og veje.

1959

En ny komité bliver nedsat, og denne beslutter, at Hanstholm er egnet til et havnebyggeri. Undersøgelser har vist, at havnen ikke vil blive tilsandet, hvis blot der bliver ændret lidt på det oprindelige projekt. I 1960 bliver den endelige lov om byggeri af Hanstholm Havn vedtaget.

1917-51

Den tyske besættelse af Danmark betyder, at arbejdet med havnen bliver standset. Hanstholm er et stærkt led i tyskernes vestvold. Byen bliver evakuret, og havnebyggeriet går i stå. Efter krigen bevilges flere millioner kroner til at redde, hvad der er muligt af det tilbageværende havnebyggeri. Det hjælper dog ikke meget, og nogle vanskelige år følger uden politisk vilje til at gennemføre havnebyggeriet.

I 1948 bliver et undersøgelsesudvalg nedsat for at vurdere, hvorvidt Hanstholm i det hele taget er egnet til et havnebyggeri. Samme udvalg siger i 1951 nej til at fuldføre byggeriet af Hanstholm Havn, og i de kommende år følger en langvarig diskussion om, hvorvidt havnen skal bygges færdig. Der afsættes penge til undersøgelser som blandt andet skal vise, om den skitserede havn vil blive tilsandet. Modelforsøgene bliver udført af professor Lundgren på Danmarks Tekniske Universitet.

1917

Efter flere års diskussion og undersøgelser bliver der endelig truffet beslutning om at bygge en havn i Hanstholm. Ingeniør Jørgen Fibiger overtager arbejdet fra Vandbygningsvæsnet. 

Omkring år 1900 er Hansted et beskedent fiskeleje - befolket af fiskebønder og gæstet af nogle badegæster om sommeren.