Historie


Hanstholm Havns historie går helt tilbage til 1917, hvor det første gang besluttes, at der skal bygges en havn i Hanstholm. Meget vand flød imidlertid forbi Hanstholm i årene herefter, før havnen kunne indvies i 1967.

Ingen troede, at det ville lykkes - kun Hanstholm selv. Men i 1977 kunne det konstateres, at Hanstholm havde 'lukket munden' på skeptikere, og havnen var både en succes og en travl arbejdsplads. Hanstholm Havn er dermed Danmarks yngste havn og bygget under mottoet Viljen til Hanstholm.

Følgende har omverdenen oplevet, at Hanstholm Havn er altafgørende for udviklingen - ikke kun i lokalområdet, men også i kommunen og i hele regionen.

 

Hanstholm-kutter til Marselisborg Slot

Da Hanstholm Havn den 8. september 1977 kunne fejre sine første 10 år, bar 126 fiskekuttere Hanstholms navn. Nummer 126 blev netop søsat på dagen, men selv om den blev hjemskreven i Hanstholm, skulle den havde base på Marselisborg Slot - og besætningsmedlemmerne være prinser af blodet: Frederik og Joachim. Som tak for klokkeklemmet i auktionshallen og velmente ønsker om fremtiden på jubilæumsdagen, modtog den unge dronning Margrethe af havnens fiskeriforening en flot trawler, en model T1 døbt "Margrethe II af Hanstholm".

Central beliggenhed og højt aktivitetsniveau

Hanstholm Havn har, ud over at være Danmarks største konsumfiskerihavn med kort afstand til nogle af de bedste fiskepladser i Nordsøen, også i en lang periode fra 1980'erne og frem til 2010 været en væsentlig færgehavn, hvor også færgerederier har udnyttet Hanstholms unikke beliggenhed nærmest Norge og atlanterhavsdestinationerne. Grundet sin geografiske beliggenhed er Hanstholm Havn derfor også vigtig i både Danmarks og EU's bestræbelser på at få flyttet så meget gods som muligt fra landevejen til søvejen.

Hvor der er store fiskemængder og meget trafik, vil meget erhverv som regel også blomstre frem. Det er sket helt naturligt i Hanstholm, der rummer alt fra fiskesortering, fiskeauktion, forarbejdning- og eksportvirksomheder – til håndtering af gods samt transport og service af forskellig art inklusiv elektronik-, smede-, og kølevirksomhed, flydedok og vodbinderi. Man finder det hele i Hanstholm (*se adresser mv. andetsteds på hjemmesiden), og der er løbende lavet brugerundersøgelser, som viser, at Hanstholm er rigtig god til service.


Hanstholm - en by med forbindelse til naturen

Hanstholm "er" havnen, og Hanstholm Havn skaber lokalt omkring 2.300 arbejdspladser i Thisted Kommune, hvoraf cirka 1.000 personer er direkte beskæftigede ved eller på havnen og cirka 1.300 personer i afledte erhverv. Men Hanstholm er også et sted, hvor man bor og tager på ferie. Her er plads til at leve med frisk luft, det brusende Vesterhav og uberørt natur. Hanstholm rummer boligområder, gode indkøbsmuligheder, "porten" til Danmarks første naturpark, Nationalpark Thy, og mulighed for at besøge blandt andet fiskeauktionen og kanonstillingerne. Her er gode muligheder for både overnatning, wellnessophold og konference, og Hanstholm er stedet, hvor lystfiskere fra hele verden tager med ud på "Det gule rev".


Hanstholm Havn er netop nu i gang med en stor udvidelse (2017-2020), som giver havnen endnu mere at byde på.

Vigtige datoer i havnens historie

2020

Havnen er i mål med udvidelsen.

2017

Hanstholm Havn fejrer sit 50 års jubilæum.
Havneudvidelsen bliver en realitet, og første spadestik bliver taget.

2016

Et analysearbejde vedrørende en havneudvidelse bliver igangsat.

2010

Et nyt søpakningsanlæg bliver sat op og gjort klar til brug.

2009

Der bliver arbejdet på en ny udviklingsplan for en havneudvidelse, som efterfølgende bliver sat i bero.

2008

Køleauktionshallen bliver indviet.

2007

Fejring af 40 års jubilæum.

2006

Masterferries påbegynder færgesejlads med Mastercat fra Hanstholm til Kristiansand.
Kajer bliver ombygget, og havnen bliver uddybet til 9 meter vand.

2005

Seafood Centeret med den ubrudte kølekæde, fase 2, bliver indviet.

1997

30 års jubilæum og indvielse af svejebassin. 

1993

Fjord Line åbner ruten Hanstholm - Egernsund - Haugesund - Bergen.

1987

Havnen fejrer 20 års jubilæum, og bassin 3 bliver indviet. 

1983

Smyril Line åbner en færgerute imellem Hanstholm, Færøerne, Norge, Island og Shetlandsøerne.

1979

Den første færgerute imellem Hanstholm og Kristiansand bliver en realitet.

1977

10 års jubilæum og indvielse af bassin 2.

1967

Hanstholm Havn bliver den 8. september indviet efter en byggeperiode på syv år.

1955

En ny komité bliver nedsat, og konkluderer, at Hanstholm er egnet til byggeri af en havn.
Modelforsøg bliver udført af professor Lundgren fra Danmarks Tekniske Universitet.

1951

En komité for offentlige arbejder konkluderer, at Hanstholm er særdeles uegnet til et havnebyggeri.

1917-41

Der udføres en række forsøg på at bygge en vestmole, men datidens teknik gjorde det ikke muligt at modstå de stærke bølgekræfter.   

1917

Der bliver truffet beslutning om, at bygge en havn i Hanstholm.