Stærkest på service


En bred vifte af virksomheder på og omkring Hanstholm Havn har indgået et tæt samarbejde og er organiseret i netværket 'Hanstholm Maritime Service Network'. Netværket er formaliseret i foråret 2018 og sætter fokus på at styrke de maritime servicefunktioner på havnen.

MaritimtNetvaerk CMYK-Network-LOGO-ENG


Med udgangspunkt i fællesnævneren 'maritim service', består Hanstholm Maritime Service Network af en række virksomheder, der tilsammen udgør et stærkt netværk inden for en bred vifte af ydelser, hvilket gør Hanstholm til en primær havn for maritim service.

Målet er bl.a. at styrke havnens samlede profil udadtil og at sikre samarbejde og inspiration på tværs samt fuld udnyttelse af eksisterende og kommende potentialer.

I samarbejde vil netværket – med det maritime center MARCOD som facilitator – synliggøre virksomhedernes særlige ydelser og kompetencer samt udveksle og realisere idéer, der kan bidrage til at styrke og forbedre aktiviteter på og omkring havnen.

Hanstholm Maritime Service Network er organiseret via et samarbejde mellem Hanstholm Havn, MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift), Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune.

Besøg netværkets hjemmeside for yderligere information inkl. serviceområder, medlemmer/medlemskab, kontaktoplysninger m.v.:

www.hmsn.dk

 

Servicerelaterede virksomheder på og omkring Hanstholm Havn

I nedenstående kategorier er det muligt at finde kontaktoplysninger til virksomheder, der opererer inden for forskellige servicekategorier.

 

Byggeri og anlæg
El, elektronik & IT
Forsyninger
Hoteller
Is, ferskvand & kølehuse
Køleteknik & maskiner
Losning & lastning
Olie & brændstof
Olielager
Smede
Spisesteder
Vikarservice
Vodbinderi & sejl
VVS
Værfter & skibsbygning