Transport til lands og til vands


Håndtering af gods er et væsentligt forretningsben for de fleste havne, der fungerer godt som transportcentre netop der, hvor vej og sø mødes. Hansholm Havn ligger ideelt i direkte forebindelse til Nordsøens 'blå motorvej', og på og omkring havnen ligger en række transport- og logistikvirksomheder, som er specialiserede i godshåndtering.

Havnen har de senere år modtaget en stigende mængde gods, som i 2021 nåede op på godt 453.000 ton. Mængden tæller blandt andet store vindmøllekomponenter til Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild, sten, søral, træ, malt, fiskemel, gasolie og kalk.

 

Shipping
Transport