Transport til lands og til vands


Håndtering af gods er et nøgleforretningsområde for de fleste havne, der fungerer godt som transportcentre, og her har Hansholm en attraktiv beliggenhed i direkte forebindelse til Nordsøens blå motorvej.

Det er en naturlig tankegang, at synergieffekterne mellem havnens forskellige forretningsområder udnyttes optimalt, og det er vigtigt, at også transportområdet følger med udviklingen og leverer et fortsat højt serviceniveau og en høj grad af fleksibilitet. Hanstholm Havn kan håndtere mange forskellige godstyper og har blandt andet erfaring med transport af råstoffer, store vindmølledele og afskibning af træ til forskellige destinationer rundt om i verden.

På landsiden sikrer lokale transport- og logistikvirksomheder, at store mængder landet fisk hver dag bliver håndteret hurtigt og professionelt. Fra fiskeauktionen og fra produktions- og forarbejdningsvirksomheder på Hanstholm Havn kan frisk, fersk fisk blive transporteret til kunder i hele Europa i en ubrudt kølekæde og være fremme på få timer.

 

Shipping
Transport