Transport til lands og til vands


Håndtering og transport af gods er et nøgleforretningsområde for de fleste havne. Mængden af godstransport er stigende i hele Europa, og havnene fungerer i større og større grad som transportcentre. Det gælder også i Hanstholm, der nyder godt af en attraktiv beliggenhed for godsaktiviteter fra Nordsøen.

Hanstholm er et af de vigtigste punkter på den blå motorvej til Europa, og godsruten via Hanstholm er den korteste vej mellem de europæiske markeder og havnene i Norge, Island og på Færøerne. Det vil sige, at der er gode forhold for både land- og vandtransporten.

For os er det en naturlig tankegang, at synergieffekterne mellem de forskellige forretningsområder udnyttes optimalt, og det er vigtigt, at også transportområdet følger med udviklingen og leverer et fortsat højt serviceniveau og en høj grad af fleksibilitet. Hanstholm Havn kan håndtere mange forskellige godstyper og har bl.a. erfaring med transport af råstoffer, store vindmølledele og med afskibning af træ til forskellige destinationer rundt om i verden.

Fra fiskeauktionen og fra produktions- og forarbejdningsvirksomheder på Hanstholm Havn kan frisk, fersk fisk transporteres til kunder i hele Europa og være fremme blot timer efter, at den er hentet op af vandet. Turen til den dansk-tyske grænse kan klares i én køreperiode, hvilket sikrer den ubrudte kølekæde fra hav til bord.

 

Shipping
Transport