Udvidelse af Hanstholm Havn


Fra 2017-2020 har Hanstholm Havn været under en stor udvidelse, der har tilført havnen:

- Nye ydermoler, bedre besejlingsforhold og 11 meter dybde i havnens indsejling

- Stenkastningsmole mod vest udført med brudsten og beton (cubipods)

- Molehoved på vestmolen udformet som en sænkekasse

- Stenkastningsmole mod øst udført med brudsten

- 130.000 kvadratmeter baglandsareal med 350 meter kaj

- Nyt havnebassin med 10 meter dybde - og allerede forberedt til 11 meter

- 30.000 kvadratmeter multiterminal med 140 meter kaj - i byggeperioden fungerende som arbejdshavn

 

Livestream

Dronefilm

Kort over udvidelsen