Udvidelse af Hanstholm Havn


I 2017 tog Hanstholm Havn første spadestik til en udvidelse, der tilfører havnen:

 

- Nye ydermoler, bedre besejlingsforhold og 11 meter dybde i havnens indsejling

- Stenkastningsmole mod vest udført med brudsten og beton (cubipods)

- Molehoved på vestmolen udformet som en sænkekasse

- Stenkastningsmole mod øst udført med brudsten

- 135.000 kvadratmeter baglandsareal med 350 meter kaj

- Nyt havnebassin med 10 meter dybde - og allerede forberedt til 11 meter

- 30.000 kvadratmeter multiterminal med 140 meter kaj - i byggeperioden fungerende som arbejdshavn

 
Havneudvidelsen vil stå færdig i 2020.

Livestream

Dronefilm

Kort over udvidelsen