Udvidelse af Hanstholm Havn


I perioden 2017 til 2020 har Hanstholm Havn gennemgået en stor udvidelse, som har tilført:

- Nye ydermoler for bedre besejlingsforhold og 11 meter dybde i havnens indsejling

- Stenkastningsmoler udført med brudsten og beton (cubipods)

- 130.000 kvadratmeter baglandsareal med 350 meter kaj

- Nyt havnebassin med 10 meter dybde, forberedt til 11 meter

 

Dronefilm

Kort over udvidelsen